Patents

Patents

  1. Ficai D, Andronescu E, Sonmez M, Ficai A, Oprea O, Vasile B.S., Multifunction systems of the magnetite/thio acids/ag or au type, to be employed in cancer diagnosis and guided treatment. Univ Politehnica Din Bucuresti; RO129824-A2.

Patent Application

  1. Ianculescu A.C., Stanciu C.A., Vasile B.S., Truşcă R., Nicoară A.I., Eftimie A.M., Surdu V.A., “Procedeu de preparare prin metoda şablonului negativ combinată cu chimia sol-gel a unor  nanostructuri unidimensionale de BaTiO3 dopat cu ceriu cu caracteristici feroelectrice şi piezoelectrice”, Patent request No. A/00898/ 15.11.2018.